• Poticanje izmjene nastavnih planova i programa

  • Povećanje obuhvata djece predškolskim obrazovanjem

  • Nabavka savremene informatičke opreme i digitalizacija

  • Potpora projektima energetske uštede

  • Poticaj vannastavnih programa i sadržaja

  • Jačanje kapaciteta učiteljske profesije