• Izraditi program integrisanog razvoja poljoprivrede i sela

  • Završiti proces legalizacije stajskih i pratećih objekata

  • Unaprijediti razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje
    pružanjem podrške poljoprivrednim proizvođačima

  • Provesti poticajne mjera za osnivanje obrta/MSP 

  • Podržati razvoj poljoprivredne djelatnosti na ruralnim
    prostorima