• Vraćanje prava narodu i građanima
 • Izgradnja Bosne i Hercegovine kao demokratske države sa svim njenim ravnopravnim narodima i građanima, poštivanjem osnovnih ljudskih prava bez obzira na vjersku, etičku, rasnu ili bilo koju drugu opredjeljenost i porijeklo;
 • Borba protiv korupcije, organiziranog kriminala i terorizma;
 • Vraćanje dostojanstva boračkoj populaciji kroz zapošljavanje i egzistencijalno zbrinjavanje;
 • Stručna, depolitizovana, odgovorna i profesionalna javna uprava, te modernizacija kroz uvoženje novih trendova i tehnologija;
 • Održiv i uravnotežen ekonomski razvoj, visoka zaposlenost i socijalna sigurnost, bolji standard i kvalitet življenja;
 • Uvođenje jedinstvenog obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini, usklađenog sa evropskim standardima, deklaracijama i programima kako bi naša država postala dio jedinstvenog evropskog prostora obrazovanja, znanja i nauke;
 • Podsticanje i izgradnja poduzetničkog duha među mladima te njihova afirmacija u društveno političkim zbivanjima;
 • Socijalna zaštita, briga o licima sa posebnim potrebama i djeci sa poteškoćama u razvoju;
 • Ravnopravnost spolova i zaštita žene kao osnovnog stuba porodice;
 • Sloboda medija, nezavisnost i profesionalizam javnih servisa;
 • Organiziranja saradnja države sa dijasporom, jačanje međusobne pomoći i podrške;
 • Reforma sistema pružanja zdravstvenih usluga;
 • Razvoj i promocija kulturnih vrijednosti te očuvanja kulturne baštine Bosne i Hercegovine;
 • Razvoj i afirmacija sporta;
 • Zaštita i unapređenje životne sredine.