„Narod i Pravda“ je novi politički subjekt, osnovan 12. marta 2018. godine kao politička organizacija slobodno i dobrovoljno udruženih članova koja djeluje na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.
Politička organizacija „Narod i Pravda“ je nastala na bazi dosadašnjih iskustava osnivača i kao želja da se razdrma učmala politička scena i da se zaustavi praksa da stranke crpe svoju moć iz višegodišnjeg upravljanja javnim preduzećima.
Narod i Pravda svojim djelovanjem namjerava ispuniti ključni cilj – vratiti prava narodu i građanima.
Uz prisustvo blizu 60 osnivača, zaključeno je da će fokus djelovanja „Naroda i Pravde“ biti na zadovoljenju pravde koja je odavno potisnuta u našem društvu, kao i na ispunjavanju zahtjeva i interesa svih građana, što je zapravo i simbolika naziva.
„Narod i Pravda“ posvećena je obnovi izvorno narodne i pravedne bosanske države građana Bosne i Hercegovine.
Osnivačkaskupština „Naroda i Pravde“ održana je 12. marta 2018. Godine. Glavni moto „Naroda i Pravde“ je – „Ja nemam lične interese i pristupam Narodu i pravdi“.
Na osnivačkoj Skupštini je za predsjednika izabran Elmedin Konaković, a za potpredsjednicu Senada Bosno i potpredsjednika Elvedin Okerić. Za generalnog sekretara izabran je Mirza Selimbegović.