• Realizirati infrastrukturne projekte kroz prekograničnu saradnju Hrvatska, BiH  i Crna Gora 

  • Pokrenuti ininicjativu za rješavanje izgradnje brze ceste Bihac (Kamenica) – Izačić  putem kredita EBRD-a,  uz sufinansiranje kantona

  • Pokrenuti projekat kolektora (postavljeni prečistači a ne rade!!)

  • Dovršiti objekte na gradskom groblju

  • Uvesti privrednu signalizaciju

  • Potaći sufinansiranje nabavke
    električnih vozila

  • Inicirati pitanje projekta selekcije otpada

  • Riješiti zagađanje pitke vode sa izvorišta „Klokot“