Posjeta MZ Srbljani

Danas smo posjetili MZ Srbljani, naši domaćini su nas primili zajedno sa svojim komšijama i mještanima ove MZ da razgovaramo o problemima koji su specifični za MZ Srbljani.

Svaka mjesna zajednica ima svoje specifične probleme, tako i MZ Srbljani, opći problem, problem svih nas možda najviše pogađa MZ Srbljani je odlazak mladih, da bi počeli zaustavljati negativan trend, moramo početi stvari mijenjati #iztemelja , za takav početak.